Müşteri Girişi info@durkim.com.tr  
Anasayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
 
 
 
 
Haberler
Kazan ve Isıtma Sistemleri
 
Temizleme İşlemleri
 
Soğutma ve Proses Suları
 
Temiz Su/İçme Suyu
 
Mühendislik ve Ekipman
 
Membran Sistemleri
 
Proses Kimyasalları
 
Yüzme Havuzu Suları
 
Atık Su
 
Su Hizmetleri - HydroBio®
 
  Proses Kimyasalları  

BKG Water Solutions, ham petrol ve ara ürünlerin bileşiminde ortaya çıkan sorunlarla mücadelede kullanılmak üzere, petrol rafinerilerine ve petrokimya tesislerine doğrudan proseste kullanılan kimyasal katkı maddelerinin tedarikini sağlamaktadır. Petrol rafinerilerinde ve petrokimya tesislerinde amaç, verimliliği artırmak ve üretim kapasitesini optimize etmektir. Proses kimyasallarımıza, kok kömürü tesislerinde (kömürden kok üretimi) zararlı emisyonları en aza indirgemek ve ekipmanların kullanım ömürlerini uzatmak amacıyla kullanılan yalıtım ve kaplama maddeleri gibi özel ürünler de dahildir.

Ferrosolf®

Petrokimya ve rafineri prosesleri için özel ;artlandirma işlemleri: Tuz giderme, emulsiyon kırıcılar, depozit kontrolü ve köpüklenme önleyiciler, yalıtım, kaplama, kok gaz kontrolü, toz kontrolü kimyasalları

Ferrocor

Petrokimya ve rafineri prosesleri için korozyon inhibitörleri

Tuz giderme ve emulsiyon kırma

 • Ferrosolf®-programları çökeltileri en düşük düzeye indirmekte, demülsifikasyon maddeleri ise su yağ emülsiyonunu kırmaktadır.

Korozyon önleme

 • Ferrocor: pH kontrolü ve nötralize edici kimyasallar ile film oluşturucu ürünler

Depozit kontrolü

 • Dispergatörler, surfaktanlar ve antioksidan madde esaslı FerrosolfTM ürünleri
   

Antioksidasyon

 • FerrosolfTM: Oskidasyonu, benzin ve jet yakıtlarının degradasyonunu önlemek amacıyla, özel antioksidanlar ve polimerizasyon yöntemi kullanılmaktadır.

Köpüklenme önleyiciler: Ferrosolf® / Ferrolin®
Kok Kömürü üretimi proses optimizasyonu

 • Tahliye noktaları yalıtımları, asensiyon borusu tapaları ve fırın kapakları emisyonları önemli oranda azaltmaktadır. Kaplama maddeleri, refrakter ekipmanın kullanım ömrünü uzatmakta ve katran/grafit tortu problemlerini azaltmaktadır. Toz kontrolü maddeleri, kömür/mineral stok istiflerinde ve konveyör bantla taşıma sırasında toz oluşumunu engellemeyi amaçlar.


Neden BKG Water Solutions ürünleri?

BKG Water Solutions arıtma programları kullanılarak aşağıdaki sorunlar önlenebilir:

 • Ekipman kirlenmesi
 • Ham petrol için düşük ön ısıtma sıcaklıkları
 • Verimlilik azalması
 • Tesisin kayıp çalışma zamanları
 • Planlanmamış bakım
 • Bitmiş üründe düşük kalite
 • İşletme giderlerinde artış