Müşteri Girişi info@durkim.com.tr  
Anasayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
 
 
 
 
Haberler
Kazan ve Isıtma Sistemleri
 
Temizleme İşlemleri
 
Soğutma ve Proses Suları
 
Temiz Su/İçme Suyu
 
Mühendislik ve Ekipman
 
Membran Sistemleri
 
Proses Kimyasalları
 
Yüzme Havuzu Suları
 
Atık Su
 
Su Hizmetleri - HydroBio®
 
  Temiz Su/İçme Suyu  
BKG Water Solutions kışır ve korozyonu önlemek amacıyla, içme ve kullanım suyu şartlandırmasına ilişkin özel bir ürün yelpazesi geliştirmiştir. Teknolojilerimiz, belediye su şebekelerinden (bu uygulamanın bulunduğu ülkelerde) özel binaların su tesisatlarına kadar (oteller, üniversiteler, hastaneler ve konutlar) her durum ve koşulda kullanılabilmektedir.
Metaqua®, Ferrosil®, Albaphos®, Siliphos® İçme ve kullanım suları ile tek geçişli sistemler için sertlik stabilizatörleri ve korozyon inhibitörleri
Ferrocid® İçme ve kullanım suları için hijyen sağlayan kimyasallar. Legionella’ya karşı ürünler.
Korozyon ve kışır inhibitörleri
Ferrosil® / Metaqua®
Bir yandan kışır oluşumunu önlerken, diğer yandan devreleri korozyona karşı korur, temiz suyun ağır metal içeriğini düşürerek, bakım giderlerini azaltmanıza katkıda bulunur.
 
Siliphos®
Siliphos içme suyu ve endüstriyel su tesisatlarınız için ekonomik ve güvenilir bir su şartlandırma sistemidir. Camsı polifosfat içeren silikat formundadır. Çeşitli kapasitelerdeki dispenserler aracılığıyla uygulaması yapılır.
 

 
  • Siliphos® II, NSF onaylıdır.
  • Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam alanları ve endüstriyel tesislerdeki su sistemlerini kireç oluşumu ve korozyona karşı korur.
  • Ayrı bir elektrik tesisatına ihtiyaç yoktur ve neredeyse hiçbir bakım gerektirmez.
Biyositler
Ferrocid®: Canlılarla temasta olan su sistemleri için kullanılan özel bir biyosittir; bu ürün mikrobiyolojik ve Legionella bakterisi üremelerine karşı özellikle önerilmektedir. Sıcak kullanım suyu, özellikle Legionella bakterisinin çoğalması için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Duş yerleri,özelikle suyun buharlaşması nedeniyle, kullanıcıların Lejyoner hastalığı riskine maruz kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenlerle, kullanım suyu sistemlerinin şartlandırılması şiddetle önerilmektedir.
Dikkat: Biyositler emniyet kuralları dahilinde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgilerini mutlak okuyunuz.

BKG Water Solutions neler sunabilir?
  • Ferrosil® sıvı ve toz formda bulunmaktadır.
  • Hammaddeler, gıda sınıfı kurallarını yerine getirmektedir ve aynı zamanda, Avrupa Temiz Su Yönergesi’nin sınırlandırma ve şartlarıyla, yerel mevzuat hükümleri ile de uyumludur.

Neden BKG Water Solutions ürünleri?
  • Kışır önleme.
  • Bulanık su riskinin önüne geçmek amacıyla korozyonun engellenmesi.
  • Temiz su tüketicileri açısından zararsızlığı kanıtlanmış nitelikler.
  • Çok işlevli ürünleri bir arada kullanma imkanı: Korozyonun önlenmesi - sertlik stabilizasyonu – hijyen sağlama.
  • Legionella kontrolü.