Müşteri Girişi info@durkim.com.tr  
Anasayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
 
 
 
 
Haberler
Kazan ve Isıtma Sistemleri
 
Temizleme İşlemleri
 
Soğutma ve Proses Suları
 
Temiz Su/İçme Suyu
 
Mühendislik ve Ekipman
 
Membran Sistemleri
 
Proses Kimyasalları
 
Yüzme Havuzu Suları
 
Atık Su
 
Su Hizmetleri - HydroBio®
 
  Soğutma ve Proses Suları  
Su soğutmalı proseslerin can alıcı noktası optimum ısı transferidir. Kışır, korozyon ve biyolojik kirlenme ısı transferini olumsuz yönde etkilemektedir. BKG Water Solutions, bu nedenle soğutma ve proses suyu sistemleri için kışır, korozyon ve kirlenmeyi önlemeye yönelik biyosit kullanımı içeren kombine ; sisteme özel çözümler geliştirmiştir.
Ferrofos®, Aktiphos®, Turbodispin®
Açık soğutma sistemleri için, dispergatörler, kışır ve korozyon inhibitörleri
Ferrocid®, Dilurit®
Okside edici ve oksidasyon yapmayan biyositler*. Legionella’ya karşı ürünler.
Ferrolix®, Korrodex®, Albaphos®
Kapalı soğutma sistemleri için kışır ve korozyon inhibitörleri
Ferrocryl®, Gilufloc®
Besi suyu hazırlamada kullanılan çöktürücüler
Ferrolin®
Su sistemleri için temizleme maddeleri ve filtre şartlandırma ürünleri
 • Korozyon İnhibitörleri
  Ferrofos® / Aktiphos®: çelik, bakır ve bakır alaşımlarda koruyucu bir tabaka oluşturarak korozyona karşı koruma sağlamak üzere tasarlamıştır

 

 
 • Kışır İnhibitörleri
  Ferrofos® / Aktiphos®: kristal büyümesini bloke ederek, su sertliğine yol açan tuzlardan kaynaklanan kışır oluşumunu önler. Stabilizasyon sınırı geçildiğinde elde edilen amorf çökeltiler disperse edilebilmekte olup, sertleşerek kışır oluşumuna neden olmamaktadır. Bunlar su sisteminden,normal boşaltma yöntemleriyle kolaylıkla atılabilmektedir.
 • Dispergatörler
  Turbodispin® dispergatörleri sayesinde her türlü tortu oluşumu ve kirlenmenin en düşük düzeyde tutulmasını sağlar.
 • Biyositler*
  Ferrocid®, Dilurit®: endüstriyel su akışı sistemlerinde, etkin bir mikroorganizma kontrolü sağlar (bakteri, küf ve yosunlar). Çamur oluşumuna ve diğer bakterilere karşı, okside edici ve okside edici olmayan biyositlerin kullanılması yararlıdır. Bu organizmalar, ciddi korozyona, biyolojik kirlenmeye ve Legionella üremesine vesile olabilecek bir ortam üretebilmektedir.
*Dikkat: Biyositler emniyet kuralları dahilinde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgilerini mutlaka okuyunuz
 • Çöktürücüler
  Ferrocryl® besi suyu hazırlamada ve askıda maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır. Katılan polimerler, çökelme sağlamak için yeterince büyük partiküller oluştururlar. Ham suyun işlenmesi ve risksiz bir şekilde kullanılması sayesinde su giderlerini düşürmek mümkün olacaktır.
BKG Water Solutions, hangi sistemler için hizmet sunabilir?
 • Tek geçişli sistemler
 • Açık soğutma sistemleri/soğutma kuleleri
 • Kapalı soğutma devreleri
 • Air-conditioning (iklimlendirme) sistemleri
 • Isıtma sistemler ive merkezi yangın söndürücü devreleri.
 • Her türlü proses suları.
   
Neden BKG Water Solutions ürünleri?
 • Boru ve pompaların tıkanmasını önlemek,
 • Optimum ısı transferi sağlamak,
 • Ekipman arızalarını önlemek,
 • Komple sistem arızalarını önlemek,
 • Operasyonel bakım ihtiyacı sıklığını düşürmek, ve
 • Maliyetleri en düşük seviyeye indirmek amacıyla